ประกาศสำคัญ

เรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบ GOGO application

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เนื่องจากทางบริษัท อีลิท คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบของ GOGO application

เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานใน

GOGO application ได้ตามปกติ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565


จึงขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ เพื่อการใช้งานเป็นปกติ และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท จะได้ทำการส่ง GOGO token ที่มีอยู่ใน GOGO application ไปยัง Application อันใหม่ คือ Rapidz application

ขั้นตอนที่ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการ คือ กรอกข้อมูลรายละเอียดใน ลิ้งค์ ด้านล่าง

👉 https://forms.gle/ZcF4o4pbuPKBKQqH9

และ ดาวน์โหลด Rapidz application ได้ทั้งระบบ iOS และ android

โดยดูรายละเอียด จากลิ้งค์ด้านล่าง

👉 https://www.rapidz.io/

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565


หลังจากผู้ใช้บริการดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว GOGO token

จะถูกส่งไปยังที่อยู่ใหม่คือ Rapidz application ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565


ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่สนับสนุน

บริษัท ECG และ GOGO token ด้วยดีเสมอมา


ทีมงานพัฒนาระบบ Goldgo application

ติดต่อสอบถามที่

E-mail : [email protected]

Line offiecial : https://lin.ee/TkceDNm


Download Rapidz Pay App